Mikähän siinä on, ku joku asia rupiaa haraamahan, se haraa loppuhun asti. Monesti soon viälä niin, jotta itte et voi sille mitää. Ottaa päähän. Kaikkein eniten ottaa päähän, kun tiätää tehenehensä jonku asian aijjoos, kunnolla ja oikeen, sitte joku muu saa sen pilattua.

Multa pyyrettihin yhtehen leheres julukaastavahan listahan tietoja. Laitoon menemähän sähköpostilla  kolme aiheeseen liittyvää tietoa asiaa värten tehdyilla sähkööisillä kaavakkehilla. Mihinään vaihees ei mulle oo herjattu, jotta viästit ei olisi menny perille. Olin siis luattavaanen ja iloonenki siitä, jotta mullaki on kerranki jotaki tarjottavaa ko listalle.

No soon ny sitte julukaastu leheres. Mun lähettämistäni jutuusta siinä oli vain yksi ja siinäki väärä aikataulu. Prrrrrr!!!!!