Reissus kuuli palio espanjaa, ku soli kerta maan kiäli. Norjaaki kuuli aika palio, ku sen paikan omistaa Norjan valtio ja hoitohenkilökunta on pääsääntöösesti norjalaasta ja suurin osa asiakkahistakin oli norjalaasia. Ruottiaki puhuu vajaa kolomekymmentä ihimistä.

Meitä suamalaasia oli joukos vähiten, mutta musta tuntuu, jotta meillä oli runsahin kiälivalikooma. Viännettihin savoa, puhuttihin Hoon päältä, turkkulaista ja stadin slangia. Sitte meillä oli siälä oma pohojalaanen osakunta, neliä nykyystä ja kaks entistä pohojalaasta. Jotenki musta tuntuu, jotta meirän puhetta ymmärrettihin vähite.

Yks ehtoo (lue yö klo 02 - 04) meirän terassilla ja parannettihin maailmaa. Siinä yhyrellä keski-suamalaasella miähellä oli päällänsä vain ohut kauluspaita, ja sitä rupes oikeen kunnolla hytäjyttämähän. Mä kysyyn siltä, jotta: Ottaasiksä jonku roirin säkehes, ku sua nuan raisteloo?

Selevää suamia puhuun ja silti tarvittihin tulukkia!!!